kdo jsmeKDO JSEM? dobřePRACUJI DOBŘE?   dolarKOLIK STOJÍM?     napište miNAPIŠTE MI

Korektury

Korektury

Sebelepší text je k ničemu, když je v něm chyb jak maku. A je úplně jedno, jestli se spustí pravopisný alarm nebo chyby čouhají za plotem větné skladby či jsou rafinovaně zamaskované v morfologii slov. Každá taková chyba brání textu zapůsobit kýženým WOW efektem a nedovolí čtenáři, aby si pod tíhou dojmu sedl na zadek.

Základní korektura

Aby mohly vaše texty pracovat se čtenářem dle autorského záměru, zkontroluji jejich gramatickou správnost. Oprava se týká pravopisu, morfologie i syntaxe. Korektura v tomto rozsahu zlikviduje všechny jazykové chyby a zároveň 100% zachová styl autora.

Stylistická korektura

Doporučuji v případě, kdy není zachování autorského stylu žádoucí (třeba když autor neumí psát nebo ignoruje váš komunikační styl). Kromě pravopisných a gramatických chyb se zaměřím i na stylistiku. Upravím text tak, aby hezky plynul a dobře se četl, pohlídám jeho smysluplnost i správné vyznění a zdůrazním gró.

POZOR: Nemůžu zaručit faktickou správnost textu. Ta je vždy v kompetenci autora.

Copyediting

Nezůstane písmenko na písmenku! Vaše texty vezmu a nemilosrdně je přepíšu tak, aby fungovaly. Nechám si z nich informace, čímž sice přeskočím několik kroků koloběhu textotvorby (takže vás výsledek vyjde laciněji než copywriting), ale zase budu vařit pořád z těch samých surovin, co vám už jednou nesedly. Někdy však stačí surky jen jinak zpracovat a výsledek je znamenitý. Pro ty ostatní případy je tu copywriting.

Nota bene…

  • Základní korektura zahrnuje dvě čtení. Při prvním opravím chyby, druhé je kontrolní.
  • Při stylistické korektuře provádím tři čtení. První odhalí problémy, při druhém začistím text a při třetím vše překontroluji.
  • Pro stylistickou korekturu a copyediting potřebuji znát styl vaší komunikace, abych podle něj mohla text ustrojit.
  • Cena korektury je stanovena za normostranu.
  • Pro copyediting platí copy hodinovka.

Potřebujete korekturu?